77JOWO News


โคราชเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูง อบต.เสมา นำเด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยและป้องกันเด็กจมน้ำ

publish: 2019-05-23 20:38:04

โคราชเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูง อบต.เสมา นำเด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยและป้องกันเด็กจมน้ำ