77JOWO News


ครูอัตราจ้างทั่วประเทศกว่า 60,000 คน ส่งตัวแทนบุกโคราช ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนคำสั่ง อัตราจ้างเหมาบริการ

publish: 2019-10-06 19:55:16

ครูอัตราจ้างทั่วประเทศกว่า 60,000 คน ส่งตัวแทนบุกโคราช ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กับ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนคำสั่ง อัตราจ้างเหมาบริการ