77JOWO News


**อำเภอท่าเรือ จัดเดินวิ่ง ชมเขื่อนเยือนถิ่นสมเด็จโตช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าเรือ พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและของดีท้องถิ่น (ชมคลิป)

publish: 2019-02-09 12:50:12

อำเภอท่าเรือ จัดเดินวิ่ง ชมเขื่อนเยือนถิ่นสมเด็จโตช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าเรือ พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและของดีท้องถิ่น


เร่งแก้ไขปัญหา น้ำลอดท่อที่อำเภอท่าเรือ หลังเขื่อนพระรามหกขึ้นธงแดง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำเพิ่มขึ้น จนน้ำไหลทะลักเข้าตลาด

publish: 2018-09-18 20:07:50

อยุธยา เร่งแก้ไขปัญหาน้ำลอดท่อที่อำเภอท่าเรือ หลังเขื่อนพระรามหกขึ้นธงแดง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำเพิ่มขึ้น จนน้ำไหลทะลักเข้าตลาด


อำเภอท่าเรือ จัดรดน้ำดำหัวนายอำเภอและผู้สูงอายุแบบประหยัดน้ำ สนองนโยบายรัฐ

publish: 2016-04-12 11:23:21

ติดตามข่าวสาร จากทั้ง 77 จังหวัด ได้ที่ www.77jowo.com