77JOWO News


ชี้เป้าร้านอาหารอร่อยโคราช อำเภอปักธงชัย เมนูยําไข่แดงดอง ยำขนมจีน น้ำปลาร้าสูตรเฉพาะทางร้าน ตบท้ายด้วยของหวานมะพร้าวกะทิ ฟูมูน

publish: 2019-10-05 20:10:55

ชี้เป้าร้านอาหารอร่อยโคราช อำเภอปักธงชัย เมนูยําไข่แดงดอง ยำขนมจีน น้ำปลาร้าสูตรเฉพาะทางร้าน ตบท้ายด้วยของหวานมะพร้าวกะทิ ฟูมูน


เจอศึกหนัก ชาวบ้านปักธงชัยแล้งหนัก นาข้าว-ข้าวโพดกว่า 7,000 ไร่แห้งตาย ไร้ผลผลิต

publish: 2018-11-07 13:08:26

ปีนี้ถือเป็นปีที่ชาวบ้านลำนางแก้วประสบภัยแล้งอย่างมากหนักกว่าทุกปี เนื่องจากฝนตกน้อยมาก หว่านข้าวไปแล้วก็ไม่ได้ผลเลย งอกออกมาก็ขาดน้ำตั้งแต่เริ่มแรก