77JOWO News


คณะสงฆ์กรุงเก่า ประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ครั้งสุดท้าย ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

publish: 2019-12-28 22:39:52

คณะสงฆ์กรุงเก่า ประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ครั้งสุดท้าย ประจำปี 2562


อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ ผู้รับดีใจ ผู้ให้มีความสุข

publish: 2019-12-25 09:34:38

อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ ผู้รับดีใจ ผู้ให้มีความสุข


คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก ของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา (ชมคลิป)

publish: 2019-10-29 01:34:31

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก ของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา


คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระสังฆาธิการ ร่วม ทำบุญครบปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน “หลวงพ่อเพิ่ม” เกจิดังกรุงเก่า เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว(ชมคลิป)

publish: 2019-08-19 21:32:57

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระสังฆาธิการ ร่วม ทำบุญครบปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน “หลวงพ่อเพิ่ม” เกจิดังกรุงเก่า เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว


อำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และ ผู้ช่วยฯ ที่ปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน (ชมคลิป)

publish: 2019-08-10 23:27:12

อำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบรางวัลขั้นที่ 2 ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และ ผู้ช่วยฯ ที่ปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2562


อำเภอพระนครศรีอยุธยา ติวเข้มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ในการให้บริการประชาชน ที่มาติดต่อราชการฝ่ายทะเบียน ให้ถูกต้อง (ชมคลิป)

publish: 2019-08-06 22:16:35

อำเภอพระนครศรีอยุธยา ติวเข้มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ในการให้บริการประชาชน ที่มาติดต่อราชการฝ่ายทะเบียน ให้ถูกต้อง


คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระภิกษุ สามเณร และ พระนวกะ แผนกนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก (ชมคลิป)

publish: 2019-07-26 03:41:21

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระภิกษุ สามเณร และ พระนวกะ แผนกนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก


คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุนวกะ ในเขตปกครอง ในช่วงเข้าพรรษา (ชมคลิป)

publish: 2019-07-22 13:07:27

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุนวกะ ในเขตปกครอง ในช่วงเข้าพรรษา


อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อบต.เกาะเรียน สืบสานประเพณีท้องถิ่น หล่อเทียนจำนำพรรษา พร้อมแถลงข่าวการแห่เทียนทางน้ำประจำปี 2562 (ชมคลิป)

publish: 2019-07-05 22:52:51

อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อบต.เกาะเรียน สืบสานประเพณีท้องถิ่น หล่อเทียนจำนำพรรษา พร้อมแถลงข่าวการแห่เทียนทางน้ำประจำปี 2562


เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมกรรมาธิการปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

publish: 2019-05-28 22:53:37

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมกรรมาธิการปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 5 ประจำปี 2562


อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชู บ้านต้นสะตือสามต้น หมู่ 4 เกาะเรียน พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ... (ชมคลิป)

publish: 2019-05-09 16:10:09

อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชู บ้านต้นสะตือสามต้น หมู่ 4 เกาะเรียน พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก


อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประชุมมอบนโยบาย ผู้นำท้องถิ่น พร้อมประดับเครื่องหมายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ 9 คน (ชมคลิป)

publish: 2019-02-02 01:09:17

อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประชุมมอบนโยบาย ผู้นำท้องถิ่น พร้อมประดับเครื่องหมายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ 9 คน


เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา และพระสังฆาธิการ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อพูน เกจิชื่อดังกรุงเก่า อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน (ชมคลิป)

publish: 2019-01-31 10:03:41

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา และพระสังฆาธิการ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อพูน เกจิชื่อดังกรุงเก่า อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน