77JOWO News


โนนสังแล้งหนักข้าวยืนต้นตายนายอำเภอลงพื้นที่สำรวจพร้อมผู้นำชุมชนเบื้องต้นเสียหายหลายพันไร่

publish: 2019-07-16 22:19:04

โนนสังแล้งหนักข้าวยืนต้นตายนายอำเภอลงพื้นที่สำรวจพร้อมผู้นำชุมชนเบื้องต้นเสียหายหลายพันไร่


บุคคล 5 แผ่นดิน ทึ่งคุณตาหนองบัวลำภูอายุ 109 ปีบอกเคล็ดลับ กินกล้วยน้ำว้า และไข่เจียวทุกวัน

publish: 2019-07-15 21:22:49

บุคคล5แผ่นดินทึ่งคุณตาหนองบัวลำภูอายุ 109 ปีบอกเคล็ดลับกินกล้วยน้ำว้าและไข่เจียวทุกวัน