77JOWO News


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เวียงเจ้าเงาะเพื่อเตรียมพร้อมและซักซ้อมทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

publish: 2019-03-26 01:33:39

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เวียงเจ้าเงาะเพื่อเตรียมพร้อมและซักซ้อมทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


อบจ.อุตรดิตถ์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำแปลงสาธิต “ถนนยางพาราดินซีเมนต์”

publish: 2019-03-25 14:03:24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำแปลงสาธิต “ถนนยางพาราดินซีเมนต์”


วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจําจัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยรุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์

publish: 2019-03-22 02:11:41

วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจําจัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยรุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเชื่อมโยงหมู่บ้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงบ้านนอกด่านบ้านหาดสองแควและบ้านนาต้นจั่น

publish: 2019-03-19 20:23:09

อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเชื่อมโยงหมู่บ้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงบ้านนอกด่านบ้านหาดสองแควและบ้านนาต้นจั่นภายใต้โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์


สสว.อุตรดิตถ์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่

publish: 2019-03-18 22:10:20

สสว.อุตรดิตถ์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่


บ้านกนกมณี เปิดพิพิธภัณฑ์ กินขนม ชมของเก่า เล่าเรื่องเมืองอุตรดิตถ์ กลางเมืองอุตรดิตถ์

publish: 2019-03-18 22:07:11

บ้านกนกมณี เปิดพิพิธภัณฑ์ กินขนม ชมของเก่า เล่าเรื่องเมืองอุตรดิตถ์ กลางเมืองอุตรดิตถ์


จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร

publish: 2019-03-14 22:12:27

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร


จังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

publish: 2019-03-14 22:11:23

จังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.


ทรัพยากรธรรมชาติและสี่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อเข้าประกวดในระดับภาค ประจำปี 2562

publish: 2019-03-13 08:39:57

ทรัพยากรธรรมชาติและสี่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อเข้าประกวดในระดับภาค ประจำปี 2562


บ้านกนกมณี เตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ กินขนม ชมของเก่า เล่าเรื่องเมืองอุตรดิตถ์ กลางเมือง

publish: 2019-03-01 18:22:35

บ้านกนกมณี เตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ กินขนม ชมของเก่า เล่าเรื่องเมืองอุตรดิตถ์ กลางเมือง


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒

publish: 2019-03-01 16:35:55

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่นละอองโดยการฉีดพ่นน้ำและล้างพื้นถนน

publish: 2019-02-18 18:38:12

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่นละอองโดยการฉีดพ่นน้ำและล้างพื้นถนน


อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย

publish: 2019-02-14 21:57:46

อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย


เมืองแห่งสัจจะวาจา เขตห้ามพูดโกหก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จดทะเบียนสมรส 14 กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก

publish: 2019-02-14 11:50:14

เมืองแห่งสัจจะวาจา เขตห้ามพูดโกหก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จดทะเบียนสมรส 14 กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลกร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนอุตรดิตถ์ จัดอบรม โครงการ เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดีให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา

publish: 2019-02-13 20:40:09

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลกร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนอุตรดิตถ์ จัดอบรม โครงการ เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดีให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา