77JOWO News


ไทยมาร์ทกรุ๊ปอุตรดิตถ์จัดงาน Expo 2019 5 วัน ลดแหลก

publish: 2019-09-26 21:54:13

ไทยมาร์ทกรุ๊ปอุตรดิตถ์จัดงาน Expo 2019 5 วัน ลดแหลก


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแยม3in1

publish: 2019-09-26 21:52:59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแยม3in1


เจ้าของตลาดสดป่าขนุนใจบุญสละเงินค่าเช่าแผงร่วมกับคนอุตรดิตถ์บริจาคสมทบซับน้ำตาช่วยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โอนเข้าสมุดบัญชี "พี่บิณฑ์"

publish: 2019-09-21 12:25:31

เจ้าของตลาดสดป่าขนุนใจบุญสละเงินค่าเช่าแผงร่วมกับคนอุตรดิตถ์บริจาคสมทบซับน้ำตาช่วยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โอนเข้าสมุดบัญชี "พี่บิณฑ์" ทันที


ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นำคณะสื่อมวลชนนั่งรถไฟชมวิถีธรรมชาติเพื่อประชาสัมพันธ์ “ท่องเที่ยวทางราง

publish: 2019-09-15 01:34:46

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นำคณะสื่อมวลชนนั่งรถไฟชมวิถีธรรมชาติเพื่อประชาสัมพันธ์ “ท่องเที่ยวทางราง ผ่


จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

publish: 2019-09-13 19:36:22

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างระยะ 20 ปีและแผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง


อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงาน"แลน้ำน่าน ทานไข่เมืองตรอน" ทอดไข่ดาววางเรียงติดกันบนสะพานแขวนแม่น้ำน่านความยาว 250 เมตรใช้ไข่ ประมาณ 2,500

publish: 2019-09-13 19:29:36

อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงาน"แลน้ำน่าน ทานไข่เมืองตรอน" ทอดไข่ดาววางเรียงติดกันบนสะพานแขวนแม่น้ำน่านความยาว 250 เมตรใช้ไข่ ประมาณ 2,500 ฟอง


พระนักเทศชื่อดังอุตรดิตถ์ ต้นคิดแหล่"นะโม"เริ่มจากลิเกเล่นกัน ฟังแล้วคลายเครียด สนุกสนาน ขำดี นำมาเป็นบทแทรกสอนธรรมกับญาติโยม

publish: 2019-09-13 12:27:54

พระนักเทศชื่อดังอุตรดิตถ์ เผยต้นคิดแหล่ "นะโม" เริ่มจากลิเกเล่นกัน ฟังแล้วคลายเครียด สนุกสนาน ขำดี นำมาเป็นบทแทรกสอนธรรมญาติโยม  ลดความเบื่อหน่าย เล่าเรื่องสุบินทกุมาร พระ 6 รูป สลับกันแหล่ให้เกิดอรรถรส รับบท "พระหลวงตา"  เล่นเพียงครั้งเดียว โด่งดังเมื่อ 3 ปีที่แล้ว คลิปสั้นหลุดโผล่ เคยโดนพระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองเรียกตักเตือนทันที “นุ้ย เชิญยิ้ม” นำมา ร้องใหม่เป็นเพลง โยมโทรแซว ตลกแนวหน้านำไปเล่น “ ให้แง่คิดธรรม น้ำกำลังท่วม อย่าฝืนกระแส อย่าตามกระแส ทำให้เกิดอันตราย ต้องลดกระแสอย่างเดียว”


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-09-11 01:23:10

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ

publish: 2019-09-09 23:18:46

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ


องค์กรสาธารณกุศล"คนอุตรดิตถ์"ร่วมกู้ชีพกู้ภัยคอรุม มอบเครื่องดนตรีดุริยางค์และกลองชุด ทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ให้ รร.ขนาดเล็ก

publish: 2019-09-09 13:55:05

องค์กรสาธารณกุศล"คนอุตรดิตถ์"จับมือกู้ชีพกู้ภัยคอรุม นำเครื่องดนตรีวงค์ดุริยางค์พร้อมกลองชุด ทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เสื้อผ้า เครื่องนุ่ง ห่ม มอบให้นักเรียนและโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่วยลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก ยังความอบอุ่นซาบซึ้งใจให้กับคนพื้นที่


จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-09-06 01:58:40

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์


จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาล ลางสาด ลองกอง หวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์

publish: 2019-09-04 19:48:27

จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาล ลางสาด ลองกอง หวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอโซนเหนือ

publish: 2019-09-01 18:36:07

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอโซนเหนือ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดแสดงนิทรรศการผลงาน 3 สาขาวิชาสร้างสรรค์ศิลปะชั้นเลิศ และแรงบันดาลใจ พร้อมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์วัฒนธรรม

publish: 2019-08-28 20:43:36

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดแสดงนิทรรศการผลงาน 3 สาขาวิชาสร้างสรรค์ศิลปะชั้นเลิศ และแรงบันดาลใจ พร้อมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์วัฒนธรรม


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

publish: 2019-08-28 20:42:55

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์