77JOWO News


จังหวัดอุตรดิตถ์แถลงข่าวงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563

publish: 2019-12-26 19:06:28

จังหวัดอุตรดิตถ์แถลงข่าวงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563


คปภ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัทกลางฯและสมาคมตัวแทนประกันชีวิตชมรมประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่ 2563

publish: 2019-12-23 16:24:59

คปภ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัทกลางฯและสมาคมตัวแทนประกันชีวิตชมรมประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่ 2563


อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กวาดรางวัลในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะ

publish: 2019-12-23 16:09:03

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กวาดรางวัลในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31จังหวัดสุโขทัย


เขื่อนสิริกิติ์อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์จัด“เสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2562

publish: 2019-11-22 03:07:28

เขื่อนสิริกิติ์อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์จัด“เสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2562


พาณิชย์เมืองพระยาพิชัยดาบหักมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลง หลินลับแลอุตรดิตถ์

publish: 2019-11-15 03:34:36

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์


อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา

publish: 2019-11-08 05:16:41

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า

publish: 2019-11-08 05:09:04

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า


"อุตรดิตถ์"เปิดประตูสู่เวียงจันทน์ ระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC- CVEC กับสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง 3 ประเทศ 2 มรดกโลก หลวงพระบาง-สุโขทัย

publish: 2019-11-01 17:15:51

"อุตรดิตถ์" สำรวจเส้นทางเปิดประตูสู่เวียงจันทน์ ระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC- CVEC กับสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง โยง 3 ประเทศ พม่า ไทย ลาว เชื่อม 2 เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง-สุโขทัย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ขยายการขนส่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและผลผลิตการเกษตร สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สนับสนุนแลกเปลี่ยนให้นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์ นำคณะฯ เดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของเครือข่ายวัฒนธรรมท่องเที่ยวสี่เหลี่ยม วัฒนธรรมล้านช้าง

publish: 2019-10-29 02:43:21

ผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์ นำคณะฯ เดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของเครือข่ายวัฒนธรรมท่องเที่ยวสี่เหลี่ยม วัฒนธรรมล้านช้าง


ผวจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพบเหตุอัศจรรย์ พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ไม่ไหม้ไฟ

publish: 2019-10-24 14:54:41

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอลับและพบเหตุอัศจรรย์ พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่ไหม้ไฟแม้นแต่ภาพเดียว


สมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นำเกษตรกรชาวไร่อ้อยยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.อุตรดิตถ์ ทวงสัญญาจาก ผู้สมัคร สส.ที่หาเสียงให้ราคาตันละ

publish: 2019-10-22 11:48:03

สมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นำเกษตรกรชาวไร่อ้อยยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.อุตรดิตถ์ ทวงสัญญาจาก ผู้สมัคร สส.ที่หาเสียงให้ราคาตันละ 1200 บาท


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ม กำหนดมาตรการกำกับและควบคุม การมีจำหน่าย และใช้วัตถุระเบิดจำพวก พลุ ตะไล โคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

publish: 2019-10-22 11:45:59

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ม กำหนดมาตรการกำกับและควบคุม การมีจำหน่าย และใช้วัตถุระเบิดจำพวก พลุ ตะไล โคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง


ไทยมาร์ทกรุ๊ปอุตรดิตถ์จัดงาน Expo 2019 5 วัน ลดแหลก

publish: 2019-09-26 21:54:13

ไทยมาร์ทกรุ๊ปอุตรดิตถ์จัดงาน Expo 2019 5 วัน ลดแหลก


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแยม3in1

publish: 2019-09-26 21:52:59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแยม3in1


เจ้าของตลาดสดป่าขนุนใจบุญสละเงินค่าเช่าแผงร่วมกับคนอุตรดิตถ์บริจาคสมทบซับน้ำตาช่วยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โอนเข้าสมุดบัญชี "พี่บิณฑ์"

publish: 2019-09-21 12:25:31

เจ้าของตลาดสดป่าขนุนใจบุญสละเงินค่าเช่าแผงร่วมกับคนอุตรดิตถ์บริจาคสมทบซับน้ำตาช่วยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โอนเข้าสมุดบัญชี "พี่บิณฑ์" ทันที