77JOWO News


ลำปางสรุป 7วันอันตรายช่วง 3วัน ตาย 4 บาดเจ็บ55 สาเหตุหลักมาจากเมาสุรา

publish: 2019-12-30 12:47:19

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดลำปาง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ประจำวันที่ 29 ธันวาคม  2562 (วันที่3ของการรณรงค์) จังหวัดลำปางเกิดอุบัติเหตุ 48 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 55 คน สะสม (วันที่ 27 – 29 ธันวาคม  2562) เกิดอุบัติเหตุ 80 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 36 คน และผู้เสียชีวิต 4 ราย