77JOWO News


สร้างสุข-สร้างรอยยิ้ม จ.สุรินทร์นำหน่วยบริการภาครัฐ ออกบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ อ.บัวเชด

publish: 2019-08-24 09:59:44

จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม นำหน่วยบริการภาครัฐ ออกให้บริการ บําบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่โรงเรียนบ้านอาโพน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์