77JOWO News


อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐาน อนุสรณ์สถานบ้านห้วยคา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

publish: 2019-07-02 20:17:36

อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐาน อนุสรณ์สถานบ้านห้วยคา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ครั้ง1 ในประวัติศาสตร์


โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ แปรรูปตะไคร้ คุณค่าที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อเป็นรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชน

publish: 2019-06-21 12:37:00

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ แปรรูปตะไคร้ คุณค่าที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อเป็นรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชน


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งบ้านนาอิน พร้อมขอบคุณเจ๊จุ้ยที่เสียสระแหล่งน้ำ เพื่อนำน้ำดิบผลิตน้ำประปาช่วยประชาช

publish: 2019-04-30 19:53:47

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งบ้านนาอิน พร้อมขอบคุณเจ๊จุ้ยที่เสียสระแหล่งน้ำ เพื่อนำน้ำดิบผลิตน้ำประปาช่วยประชาชนกว่า 800 ครัวเรือน


อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย

publish: 2019-02-14 21:57:46

อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย