77JOWO News


แถลงข่าวงานเทศกาลออกหว่าประจำปี 2562 อ.แม่สะเรียง

publish: 2019-10-02 00:51:56

เทศกาลออกพรรษาเป็นประเพณีของชาวเหนือที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณกาล


เจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกจับผู้ลักลอบหาของป่า (หัวบุก)พร้อมผู้ต้องหา 3 คน

publish: 2019-09-29 19:02:12

อาชีพเกษตรกรออกหาของป่า หากไม่ได้รับอนุญาตย่อมผิดกฏหมายนายอำเภอแม่สะเรียงนำข้าราชการจิตอาสา 904 วปร. ถวายพระพร

publish: 2019-07-29 23:03:42

พสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพร