77JOWO News


เกษตรกรชาวลำปาง ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ผสมผสานสร้างฐานะพออยู่พอกิน

publish: 2019-05-13 08:35:17

ชุมชนบ้านเด่น หมู่ที่ 8 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรได้ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ นำมาใช้ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนผืนที่ดินทำกินของตนเอง ทำการปลูกพืชผสมผสานและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ เพื่อสร้างฐานะสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยในบริเวณพื้นที่แปลงปลูกสวนเกษตรดังกล่าว เกษตรกรได้มีการจัดสรรพื้นที่ทำการขึ้นแปลง ลงกล้าพันธุ์พืชผักไว้หลากหลายชนิด มีทั้งพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว และผลไม้ รวมไปถึงได้จัดแบ่งพื้นที่ไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์


2สามีภรรยาชาวชัยนาท หันทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ แต่มีรายได้วันละพันบาท

publish: 2019-02-11 15:33:31

สองสามีภรรยาชาวชัยนาท หันทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ แต่มีรายได้วันละพันบาท (คลิป)