77JOWO News


ชาวบ้านอำเภอบัวใหญ่โคราชร่วมกับราชภัฎสวนสุนันทา เปิดศูนย์เรียนรู้พร้อมหว่านข้าวสืบสานวัฒนธรรมพืชมงคล เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลทำนา

publish: 2019-05-10 09:52:01

ชาวบ้านอำเภอบัวใหญ่โคราชร่วมกับราชภัฎสวนสุนันทาเปิดศูนย์เรียนรู้พร้อมหว่านข้าวสืบสานวัฒนธรรมพืชมงคลเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลทำนา


บุรีรัมย์ เร่งเดินหน้าผลิตเกษตรอินทรีย์ให้เป็นจังหวัดทางเลือกเลี่ยงมลพิษเต็มตัว

publish: 2019-04-11 10:09:52

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้ารณรงค์การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเพิ่มพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ร้านอาหารในบุรีรัมย์ รับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น เป้าหมายให้บุรีรัมย์เป็นจังหวัดทางเลือกท่องเที่ยวเลี่ยงมลพิษในอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบ


ปทุมธานีม.ธัญบุรีจัดอบรมเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรทั่วประเทศ

publish: 2019-03-28 14:09:22

ปทุมธานีม.ธัญบุรีจัดอบรมเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรทั่วประเทศ


2สามีภรรยาชาวชัยนาท หันทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ แต่มีรายได้วันละพันบาท

publish: 2019-02-11 15:33:31

สองสามีภรรยาชาวชัยนาท หันทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ แต่มีรายได้วันละพันบาท (คลิป)


พาณิชย์จับมือท็อปส์ นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้นห้าง หวังสร้างยอดขายให้เกษตรกรทั่วประเทศ 1พันล้านบาทต่อปี

publish: 2019-01-29 00:48:16

พาณิชย์จับมือท็อปส์ นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้นห้าง หวังสร้างยอดขายให้เกษตรกรทั่วประเทศ 1พันล้านบาทต่อปี


อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์ผลิตอาหารปลอดพิษเกษตรอินทรีย์

publish: 2019-01-23 20:55:39

อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์ผลิตอาหารปลอดพิษเกษตรอินทรีย์


อดีตพนักงานบริษัทฯ หันมาปลูกผักสลัดไร้ดินส่งขายขึ้นห้างและลูกค้าทั่วไป ขายดิบขายดีสร้างระบบปลูกเองลดต้นทุนการผลิต

publish: 2018-12-15 10:44:00

อดีตพนักงานบริษัทฯหันมาปลูกผักสลัดไร้ดินส่งขายขึ้นห้างและลูกค้าทั่วไปขายดิบขายดีสร้างระบบปลูกเองลดต้นทุนการผลิต


ท่องแดนเกษตรอินทรีย์ !! กิจกรรม ปั่น เกี่ยว นวดข้าว ส่งเสริมการท่องเที่ยว

publish: 2018-11-25 11:24:56

ท่องแดนเกษตรอินทรีย์ !!กิจกรรม ปั่น เกี่ยว นวดข้าว ส่งเสริมการท่องเที่ยว


ไม่ตากข้าวบนถนน! ชาวนาพิจิตรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำขี้ควายยาลานทำเป็นลานตากข้าว

publish: 2018-11-14 18:49:53

ภูมิปัญญาชาวบ้านนำขี้ควายยาลานทำเป็นลานตากข้าว


อ่างทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีเปิดการประชุมชี้แจงบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีอ่างทอง

publish: 2018-11-03 20:42:50

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเปิดการประชุมชี้แจงบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีอ่างทอง ตั้งเป้าหมายการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 4,500 ไร่ ในปี 2564


น้ำตาสันหลังของชาติ! ชาวนานับ 100 รวมตัวทวงค่าข้าวกว่า 3 ล้านบาท หลังวิสาหกิจชุมชน ยื้อจ่ายปีหน้า

publish: 2018-11-01 17:09:38

ชาวนาน้ำตาคลอ..!ชาวนาวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันปลุกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รวมตัวนับร้อยทวงค่าข้าว3ล้านกว่า ยื้อจ่ายปีหน้า


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

publish: 2018-10-16 17:55:19

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมอบโฉนดที่ดินโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (คลิป)

publish: 2018-09-29 00:14:18

มูลนิธิสากลมอบโฉนดที่ดินโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มอบโฉนดที่ดินให้โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สร้างศูนย์เพาะบ่มดนตรี กีฬา ศิลปะและฝึกอาชีพ เล็งสร้างปี 2563 ใช้งบรวม 57 ล้านบาท สร้างอาชีพ สร้างอาชีพในอนาคต


รวยเกษตรอินทรีย์ พืชสวนผสมผสานอินทผาลัม-มะม่วง-ลำไย

publish: 2018-09-06 10:47:02

รวยเกษตรอินทรีย์ พืชสวนผสมผสานอินทผาลัม-มะม่วง-ลำไย


อำนาจเจริญ สาววัย 37 ผันตัวเองจากคนใช้แรงงาน ทำเกษตรอินทรีย์รายได้งาม

publish: 2018-08-23 15:35:34

เกษตรกรหญิงคนหนึ่ง ใน จ.อำนาจเจริญ ที่ผันตัวเองจากคนใช้แรงงาน มาเป็นเกษตรกรอยู่ในท้องไร่ท้องนา เพื่อปลูกข้าว ปลูกผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ โดยไม่ใช่สารมี ซึ่งสามารถเรียกอย่างมั่นใจได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ 100%