77JOWO News


ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เกาะพะงันเพื่อติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน เอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับคนที่บุกรุก

publish: 2019-02-28 23:15:04

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เกาะพะงันเพื่อติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน เอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับคนที่บุกรุกพื้นที่อุทยาน


กฟภ.ชี้แจงความคืบหน้า การค้นหาสายเคเบิลใต้น้ำ ให้ผู้ประกอบเกาะสมุย-เกาะพะงัน

publish: 2018-08-16 10:34:17

กฟภ. ชี้แจงความคืบหน้าเหตุการณ์สายเคเบิลใต้น้ำชำรุดให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะสมุย-เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี -เผยแผนปฏิบัติการต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.ทุกวัน