77JOWO News


เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มสร้างบ้านหลังแรกให้ชาวมอแกน หลัง อบต.ทำแบบที่ได้รับความยินยอมจากชาวมอแกนเป็นที่เรียบร้อย

publish: 2019-02-15 17:29:03

เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มสร้างบ้านหลังแรกให้ชาวมอแกน หลัง อบต.ทำแบบที่ได้รับความยินยอมจากชาวมอแกนเป็นที่เรียบร้อย


ในหลวงพระราชทานสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวมอแกนเกาะสุรินทร์หลังโดนไฟไหม้เกือบทั้งหมู่บ้าน

publish: 2019-02-13 19:03:27

ในหลวงพระราชทานสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวมอแกนเกาะสุรินทร์หลังโดนไฟไหม้เกือบทั้งหมู่บ้าน


เปิดรับบริจาคสิ่งของด่วน หลังไฟไหม้หมู่บ้านชาวมอแกน บนเกาะสุรินทร์ วอดทั้งบาง

publish: 2019-02-04 10:24:03

ไฟไหม้หมู่บ้านชาวมอแกน บนเกาะสุรินทร์ วอดทั้งบาง วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือด่วน