77JOWO News


เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดิน และป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ยื่นหนังสือผ่านจังหวัดให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

publish: 2019-01-30 15:01:14

เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดิน และป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ยื่นหนังสือผ่านจังหวัดให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ