77JOWO News


วัดใหญ่ชัยมงคล มอบเครื่องเขย่าผสมถุงเลือดและเครื่องวัดความดันให้กับให้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเสนา

publish: 2020-02-05 22:13:25

วัดใหญ่ชัยมงคล มอบเครื่องเขย่าผสมถุงเลือดและเครื่องวัดความดันให้กับให้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเสนา


สื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ บริจาคเครื่องวัด bp ให้กับ รพ. สต นางพญา อุตรดิตถ์

publish: 2018-10-08 16:37:20

สื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ บริจาคเครื่องวัด bp ให้กับ รพ. สต นางพญา อุตรดิตถ์