77JOWO News


บุรีรัมย์ เปิดพนมรุ้งจดทะเบียนสมรสรับพลังสุริยเทพ เพื่อเป็นศิริมงลต่อชีวตคู่

publish: 2019-02-14 18:41:40

วนอุทยานปราสาทเขาพนมรุ้ง จัดกิจกรรม "มหัศจรรย์แห่งรัก@พนมรุ้ง" ในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรส 9 คู่ ความรักที่ยั่งยืนเป็นปึกแผ่นมั่นคงดุจขุนเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของปราสาทพนมรุ้ง