77JOWO News


ปักหมุด!นิคมอุตสาหกรรมพิจิตรนักลงทุนด้านพลังงานทุ่มเงิน2,500ล้านสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแปรรูปRDF

publish: 2019-02-27 14:47:20

ผู้ตรวจกระทรวงพลังงานชี้นักลงทุนทุ่มเงิน2,500ล้านสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแปรรูป RDFในนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร