77JOWO News


นักศึกษาม.ราชภัฏเลยเจ๋งจริง ทำเครื่องบีบเส้นขนมจีน ไม่ต้องเมื่อยมือแล้ว (มีคลิป)

publish: 2018-10-08 22:32:02

นักศึกษาม.ราชภัฏเลยเจ๋งจริง ทำเครื่องบีบเส้นขนมจีน ไม่ต้องเมื่อยมือแล้ว


นศ.เทคโนอุตฯ ม.ราชภัฏเลยเจ๋ง สร้างรถอีแต็กพลังแดด-พ่นปุ๋ยในตัว (มีคลิป)

publish: 2018-09-21 23:44:03

นศ.เทคโนอุตฯม.ราชภัฏเลยเจ๋ง สร้างรถอีแต็กพลังแดด-พ่นปุ๋ยในตัว