77JOWO News


เทศบาลเมืองระนอง ผนึกกำลังหน่วยงานเกี่ยวข้องออกรณรงค์เฝ้าระวังช่วยลดอัตราการป่วย หลังระนองไข้เลือดออกและชิคุนฯยอดเริ่มพุ่ง

publish: 2019-06-05 17:18:23

เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เฝ้าระวังและต้านภัยไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราการป่วย หลังโรคไข้เลือดออก และชิคุนกุนยา ในพื้นที่จังหวัดระนองยอดเริ่มพุ่ง


ตรุษจีนระนองคึกคัก!!เทศบาลเมืองระนองปิดถนนจัดงานเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

publish: 2019-02-05 23:05:55

เทศบาลเมืองระนองปิดถนนจัดงานเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้าขายเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง


งานวันเด็กเทศบาลเมืองระนองคึกคัก!! เด็กไทยและเมียนมา แห่ร่วมงานนับพัน

publish: 2019-01-12 17:45:44

วันเด็กระนองคึกคัก!! เด็กไทยและเมียนมาร่วมพัน แห่ร่วมงานวันเด็กเทศบาลเมืองระนอง ด้านเทศบาลเมืองระนองส่งเสริมการรณรงค์ลดขยะผุดไอเดียนำขยะมาแลกของขวัญ