77JOWO News


สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญเปิดสำนักงานคลัง หลังจากได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ

publish: 2018-10-19 18:08:44

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดสำนักงานคลัง หลังจากได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่