77JOWO News


ปทุมธานี - ชาวบ้านเผาขยะข้างทาง เกิดลุกลามเข้าป่ากก หวิดเข้าโรงงาน

publish: 2019-05-07 21:02:32

ปทุมธานีชาวบ้านเผาขยะข้างทางลามเข้าป่ากกหวิดเข้าโรงงาน