77JOWO News


ตร.สืบจังหวัดนครปฐมจัดโครงการ เพื่อนรัก นักสืบ

publish: 2016-09-03 11:33:30

เปิดแล้วโครงการ เพื่อนรัก นักสืบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ในการติดตามจับกุมคนร้าย และปราบปรามการกระทำผิดต่างๆเพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว