77JOWO News


กาญจนบุรี... เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง 2562 เหมันต์ วันเพ็ญ 9-11 พ.ย. 2562 ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124

publish: 2019-11-06 12:52:23

เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง 2562 เหมันต์ วันเพ็ญ 9-11 พ.ย. 2562 ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค กาญจนบุรี พบกับไอซ์ ศรัณยู ร่วมแสดงละครเวทีใต้แสงจันทร์ในชุด “ลิขิต รัตนฯ” ร้องเพลงและลอยกระทงท่ามกลางบรรยากาศงานรื่นเริงฤดูหนาว