77JOWO News


ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เข้าวัดเสือ ไทรโยค ชี้แจงหลวงตาจันทร์

publish: 2019-09-17 18:20:59

ปลัดคนใหม่ จตุพรพร้อม ผอ.สบอ.3บ้านโป่งและคณะ เข้าวัดเสือชี้แจงหลวงตาจันทร์ กรณีเสือของกลางตาย86ตัว พร้อมจะเสนอความเห็นให้ รมว.ท๊อป พิจารณาในเรื่องความต้องการของวัดเสือ