77JOWO News


สมุทรสงคราม - รื้อแล้วศาลาทรงไทยข้างศาลาที่เกิดสไลด์ลงแม่น้ำแม่กลองป้องกันอันตรายซ้ำซ้อน

publish: 2019-07-19 16:49:38

สมุทรสงครามรื้อแล้วศาลาทรงไทยข้างศาลาที่เกิดสไลด์ลงแม่น้ำแม่กลองป้องกันอันตรายซ้ำซ้อน


ญาติผู้เสียชีวิตนิมนต์พระเรียกวิญญาณบริเวณที่เกิดเหตุศาลาเรือนไทยริมน้ำถล่มลงแม่น้ำแม่กลอง

publish: 2019-07-18 09:58:02

สมุทรสงครามญาติผู้เสียชีวิตนิมนต์พระเรียกวิญญาณบริเวณที่เกิดเหตุศาลาเรือนไทยริมน้ำถล่มลงแม่น้ำแม่กลอง


พบแล้วผู้สูญหายคนที่ 2ศาลาริมแม่น้ำแม่กลองถล่มลงแม่น้ำมีผู้บาดเจ็บและสูญหาย

publish: 2019-07-18 09:37:57

สมุทรสงคราม พบแล้วผู้สูญหายคนที่ 2ศาลาริมแม่น้ำแม่กลองถล่มลงแม่น้ำมีผู้บาดเจ็บและสูญหาย