77JOWO News


ชาวบ้านคำโตนดไม่เอาเหมืองทรายแก้ว

publish: 2019-10-28 11:08:54

ปราจีนบุรี ชาวบ้านไม่เอาเหมืองทรายแก้วหวั่นกระทบความเป็นอยู่ชาวบ้านปราจีนบุรีและสร้างความเดือดร้อนในกับชุมชน