77JOWO News


ผู้ว่า ฯเมืองคอนเซ็นคำสั่งย้ายปลัดอำเภอ เสมียนตราและพนักงานราชการรวม 8 คน หลังขอย้ายตัวเองอ้างทำร่วมงานกับนายอำเภอไม่ได้

publish: 2019-05-14 12:23:07

ผู้ว่า ฯเมืองคอนเซ็นคำสั่งย้ายปลัดอำเภอ เสมียนตราและพนักงานราชการยกอำเภอ 8 คน ขอย้ายตัวเองจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสง เหตุไม่สามารถทำงานร่วมกับ "นายอำเภอ" กับพฤติกรรม มอง "ลูกน้องเหมือนคู่อริ" ล่าสุด ผวจ.เซ็นอนุมัติแล้ว