77JOWO News


ชาวบ้านสุโขทัย วอนผู้ว่าและ ส.ส.ช่วยตามเงินเวนคืนแก้มลิงวังทองแดง

publish: 2019-08-02 12:23:22

ชาวบ้านสุโขทัย วอนผู้ว่าและ ส.ส.ช่วยตามเงินเวนคืนแก้มลิงวังทองแดง


ปชส.กรุงเก่า นำสื่อมวลชนทุกแขนงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงหนองหวาย หลังพบสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เกือบ 400 หลังคาเรือน(ชมคลิป)

publish: 2019-02-26 21:10:58

ปชส.กรุงเก่า นำสื่อมวลชนทุกแขนงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงหนองหวาย หลังพบสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เกือบ 400 หลังคาเรือน


องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองใหญ่พระราชดำริ หลังช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อีก (มีคลิบ)

publish: 2018-11-29 21:01:24

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองใหญ่พระราชดำริ หลังช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อีก


ไม่ชั่วจริง ทำไม่ได้แน่นอน โจรแสบงัดตู้บริจาค โครงการหลวง "หนองใหญ่ตามพระราชดำริ"

publish: 2018-09-22 16:39:54

ชุมพร-ไม่ชั่วจริงทำไม่ได้งัดตู้บริจาคในโครงการหนองใหญ่ตามพระราชดำริ


ปลูกป่าวันแม่-โอเฟียร์ไทยแลนด์จับมือชุมชน ปลูกป่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการแก้มลิง หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ(มีคลิป)

publish: 2018-08-27 20:12:20

ปลูกป่าวันแม่-โอเฟียร์ไทยแลนด์จับมือชุมชน ปลูกป่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการแก้มลิง หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ


ศรีสะเกษ ไออาร์พีซีเจียดกำไรคืนสู่ชุมชนสร้างคลองแก้มลิงให้ชาวบ้านหนองแก้ว เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง (ชมคลิป)

publish: 2018-08-18 20:43:32

ศรีสะเกษ ไออาร์พีซีเจียดกำไรคืนสู่ชุมชนสร้างคลองแก้มลิงให้ชาวบ้านหนองแก้ว เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง (ชมคลิป)