77JOWO News


สื่อช่วยอีกแรง!! หลังนำถุงยังชีพออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในท้องที่ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง นศ.

publish: 2019-01-06 18:09:12

สื่อช่วยอีกแรง!!สื่อเมืองคอนนำถุงยังชีพออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกในท้องที่ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง นศ.