77JOWO News


วัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ หล่อเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ 108 รูป

publish: 2019-07-13 21:00:34

วัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ หล่อเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ 108 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี