77JOWO News


เจ้าหน้าที่ทหารร่วม ตชด.437รวบแรงงานต่างด้าวชาวพม่า หลบหนีเข้าเมือง 11 คนใกล้ชายแดน ขณะรอเดินทางออกนอกประเทศ

publish: 2019-06-28 14:46:28

สะเดา เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 437 ชุด ชฝต.4304 รวบแรงงานต่างด้าวชาวพม่า หลบหนีเข้าเมือง 11 คน ใกล้ชายแดนไทย – มาเลเซีย ขณะรอเดินทางออกนอกประเทศ


ชุดปฏิบัติการการข่าว อส.สะเดา จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวพม่า หลบหนีเข้าเมืองได้จำนวน 5 คน ขณะซ่อนตัวในป่าละเมาะริมรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย

publish: 2019-06-26 17:44:59

สะเดา ชุดปฏิบัติการการข่าว ฝ่ายปกครองอำเภอสะเดา จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวพม่า หลบหนีเข้าเมืองได้จำนวน 5 คน ขณะซ่อนตัวในป่าละเมาะริมรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อรอนายทุนมารับข้ามประเทศ ในพื้นที่ ม.7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา