77JOWO News


จังหวัดอุตรดิตถ์แถลงข่าวงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563

publish: 2019-12-26 19:06:28

จังหวัดอุตรดิตถ์แถลงข่าวงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563


บุรีรัมย์ ฉีกแนวเปิดงานกาชาดคาบเกี่ยวสงกรานต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

publish: 2019-04-08 17:20:55

อำเภอคูเมือง เปิดงานกาชาดพร้อมแนะแหล่งท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในช่วงคาบเกี่ยวเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนที่ทำงานต่างจังหวัดมีโอกาสสัมผัสความอบอุ่นของครอบครัวไปพร้อมๆกัน


สุพรรณบุรี เริ่มแล้วงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่ (ชมคลิป)

publish: 2019-01-19 16:14:42

สุพรรณบุรี เริ่มแล้วงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่


จังหวัดชัยภูมิจัดงานรำลึกเจ้าพ่อพญาแล ถวายช้างตามประเพณีโบราณเจ้าเมืองคนแรกกว่า 3 พันเชือก โชว์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

publish: 2019-01-12 18:18:25

สุดยิ่งใหญ่ ประชาชนเรือนหมื่น ทั้งใกล้และไกล แห่ร่วมงานรำลึกเจ้าพ่อพญาแล ถวายช้างตามประเพณีโบราณเจ้าเมืองพระยาภักดีชุมพล (แล) หรือเจ้าพ่อพญาแล 3,385 เชือก


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา ในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-01-07 22:24:04

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา ในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์


จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2562

publish: 2019-01-07 22:04:24

จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2562


จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒

publish: 2018-12-25 16:51:46

จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวเงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒