77JOWO News


พัฒนาถ้ำเขาจังโหลนเป็นที่ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบโดยชุมชน

publish: 2019-02-11 13:42:01

เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวดสงขลา “ถ้ำเขาจังโหลน” ที่บ้านจังโหลน หมู่ 11 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ชมความงามของหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติ