77JOWO News


พิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี 2562

publish: 2019-03-21 16:18:10

พิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและประกวดบรรบายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2562


ชุมพร - ได้ร่วมกันจัดโครงการเข้าค่ายบำบัด รักษา และฟื้นฟู ผู้ติดและผู้เสพยา

publish: 2019-03-20 19:46:55

ชุมพร - ได้ร่วมกันจัดโครงการเข้าค่ายบำบัด รักษา และฟื้นฟู ผู้ติดและผู้เสพยา


ปทุมธานีคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมอบต.คลองสามและชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการวัดฯ สร้างสุข มุ่งสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5

publish: 2019-03-19 20:44:37

ปทุมธานีคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมอบต.คลองสามและชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการวัดฯ สร้างสุข มุ่งสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส


เมืองคอน จัดงาน”แฟชั่นผ้าเมืองนคร ” ตามโครงการ ”12 เมืองต้องห้าม...พลาด”

publish: 2019-03-19 14:05:17

เมืองคอน จัดงาน”แฟชั่นผ้าเมืองนคร ” ตามโครงการ ”12 เมืองต้องห้าม...พลาด”


สสว.อุตรดิตถ์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่

publish: 2019-03-18 22:10:20

สสว.อุตรดิตถ์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่


ผู้จัดการโครงการวางท่อน้ำมัน นอนเสียชีวิตคาห้องพักในรีสอร์ท เพื่อนร่วมงานเผยมีโรคประจำตัวหลายโรค

publish: 2019-03-11 14:25:45

ผู้จัดการโครงการวางท่อน้ำมัน นอนเสียชีวิตคาห้องพักในรีสอร์ท เพื่อนร่วมงานเผยมีโรคประจำตัวหลายโรค คาดอาการกำเริบ ตำรวจส่งศพพิสูจน์หาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง


เทศบาลตำบลแม่ริมรณรงค์ป้องกันละลดปัญหาหมอกควัน เรียกประชุมผู้นำชุมชน แจ้งชาวบ้านงดการเผาทุกชนิดในที่โล่งอย่างเด็ดขาด

publish: 2019-03-09 15:25:28

เทศบาลตำบลแม่ริมรณรงค์ป้องกันละลดปัญหาหมอกควัน เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ 12 ชุมชน 9 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 1,000 คน เพื่อช่วยรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า งดการเผาทุกชนิดในที่โล่งอย่างเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ " 61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ ร่วมแรง ร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี


รมช.ศึกษาธิการประชุมเตรียมความพร้อมจัดชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

publish: 2019-03-08 21:32:39

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไทองค์ราชัน" โดยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ


มูลนิธิหลวงปู่สรวงหนุนจัดโครงการปั่นเพื่อมิตรภาพสองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา หวังเสริมสร้างสัมพันธไมตรี 2 ชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิม

publish: 2019-03-07 19:12:14

ศรีสะเกษ มูลนิธิหลวงปู่สรวงหนุนจัดโครงการปั่นเพื่อมิตรภาพสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา หวังเสริมสร้างสัมพันธไมตรี 2 ชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิม (ชมคลิป)


ปลูกกล้า สร้างป่า พัฒนาพื้นที่สีเขียว รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ไม่สร้างมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม

publish: 2019-03-06 15:01:05

ปลูกกล้า สร้างป่า พัฒนาพื้นที่สีเขียว รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ไม่สร้างมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายปกครองระนองร่วมสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เยาวชน

publish: 2019-03-05 17:12:29

เยาวชน 100 คน จาก 5 อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เยาวชน


ปทุมธานี มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ได้จัดโครงการเมมโมโอเกะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุที่ฟิวเจอร์รังสิต

publish: 2019-03-05 14:28:03

ปทุมธานี มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ได้จัดโครงการเมมโมโอเกะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุที่ฟิวเจอร์รังสิต


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒

publish: 2019-03-01 16:35:55

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒


ให้โอกาสกลับตัว!!ระนองจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯ รุ่นที่ 2

publish: 2019-02-28 17:17:32

ให้โอกาสกลับตัว!!ระนองจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯ รุ่นที่ 2


บิ๊กโจ๊ก ต่อยอดโครงการอุ่นไอรัก เปิดอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

publish: 2019-02-28 16:38:54

บิ๊กโจ๊ก ต่อยอดโครงการอุ่นไอรัก เปิดอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน