77JOWO News


ชุมพร – Nasak Run Fof Life 2019 โครงการวิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก

publish: 2019-05-19 22:23:35

ชุมพร – Nasak Run Fof Life 2019 โครงการวิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก


จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

publish: 2019-05-16 08:36:09

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


ปทุมธานี เหล่าศิลปินอาวุโสชวนร่วมโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

publish: 2019-05-15 22:53:29

ปทุมธานี เหล่าศิลปินอาวุโสชวนร่วมโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ


เกษตรกรชัยนาท ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ “ควาย” เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย

publish: 2019-05-14 16:49:10

เกษตรกรบ้านลำคลองวัว จ.ชัยนาท ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ “ควาย” เพื่ออนุรักษ์ประเพณี สร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย


ระนองรับการประเมินผลการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล ๕"

publish: 2019-05-13 20:03:34

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดรองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง


หอการค้ากำแพงเพชร ร่วม 3 หน่วยงาน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มยอดขายสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคดิจิทัล

publish: 2019-05-11 17:47:03

หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มยอดขาย สามารถแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคดิจิทัล


สัตหีบโครงการประชาคมท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

publish: 2019-05-10 23:54:27

สัตหีบโครงการประชาคมท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน


บุรีรัมย์ เกษตรกรวิตก หวั่นรัฐบาลชุดต่อไปไม่สานต่อโครงการที่ได้ลงทุนแล้ว

publish: 2019-05-10 09:54:38

ชาวนาอีสาน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังเก็บเกี่ยวข้าวได้กำไรงาม หวั่นรัฐบาลชุดต่อไปไม่สานต่อ เพราะเกษตรกรหลายพื้นที่ได้ลงทุนซื้ออุปกรณ์หลายชนิดเพื่อรองรับการปลูกปีถัดไป วอนรัฐบาลใครก็ได้ที่เข้ามาเห็นใจเกษตรกร


นายอำเภอสทิงพระ นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม Kick Off เฉลิมพระเกียรติ

publish: 2019-05-09 20:54:06

นายอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก


ชาวบ้านซอยแตงโมร้อง "บ้านทรุด" หลังรับผลกระทบโครงการก่อสร้างบ่อสูบระบายน้ำฝน ต้องอยู่อย่างหวาดผวา

publish: 2019-05-08 15:39:00

ชาวบ้านซอยแตงโม ร้องบ้านทรุดหลังรับผลกระทบโครงการก่อสร้างบ่อสูบระบายน้ำฝน ต้องอยู่อย่างหวาดผวา เมืองพัทยาเร่งลงพื้นที่เจรจาให้การช่วยเหลือเร่งด่วน


คืนคนดีสู่สังคม!!ระนองจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่3

publish: 2019-05-04 19:27:11

คืนคนดีสู่สังคม!!ระนองจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่3


มรภ.ชัยภูมิ จับมือ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร.10

publish: 2019-05-03 13:30:08

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จิตอาสาโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10


นครราชสีมา จัด kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-02 20:18:46

นครราชสีมา จัดกิจกรรม kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


สระบุรี-วัดพระพุทธแสงธรรม ธรรมยุต จัดพิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

publish: 2019-05-02 19:59:10

สระบุรี-วัดพระพุทธแสงธรรม ธรรมยุต จัดพิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


อำเภอบางปะอิน เปิดโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ประจำปี 2562 พร้อมปลูกต้นทองอุไร (ชมคลิป)

publish: 2019-05-01 23:51:47

อำเภอบางปะอิน เปิดโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ประจำปี 2562 พร้อมปลูกต้นทองอุไร