77JOWO News


นครปฐม///สโมสรโรตารี่ร่วมกับ สมาคมสตรี จัดโครงการจักรยานสร้างชาติ เพื่อน้องในชนบท

publish: 2015-11-18 20:19:09

สโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ ร่วมกับ สมาคมสตรีนครปฐม จัดโครงการจักรยานสร้างชาติ เพื่อน้องในชนบท โดยนำจักรยานเก่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มาปรับปรุงซ่อมแซม และมอบให้เด็กนักเรียน จำนวน 80 คัน