77JOWO News


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จัดระเบียบสายสื่อสาร

publish: 2019-10-23 10:28:30

จังหวัดยะลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามโครงการ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ"


PEA จับมือผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมกันทั่วประเทศ

publish: 2019-09-26 00:51:39

2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74 ทั่วประเทศ โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง และ คณะผู้บริหารส่วนราชการ ร่วมเป็นประธาน ในพิธี


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า #มหาสารคาม (ชมคลิป)

publish: 2019-09-25 17:51:53

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า #มหาสารคาม (ชมคลิป)


ปทุมธานี PEAและผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารkickoffจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม

publish: 2019-09-25 16:13:57

ปทุมธานี PEAและผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารkickoffจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม


สุโขทัย กสทช.ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

publish: 2019-08-04 02:11:42

สุโขทัย กสทช.ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม


รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐและการขยายผลการนำไปใช้ประโยชน์

publish: 2018-08-21 15:18:23

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐและการขยายผลการนำไปใช้ประโยชน์