77JOWO News


รัฐบาลชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่ส่ง รมต.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทย์ ชี้แจงทำความเข้าใจ

publish: 2018-12-14 14:46:40

รัฐบาลชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่ส่ง รมต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทย์ ชี้แจงทำความเข้าใจด้าน มอ. พร้อมรับนโยบายระดมเครือข่ายให้การต้อนรับ