77JOWO News


โรงพยาบาลมหาราช เมืองคอน จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562

publish: 2019-05-31 16:47:17

โรงพยาบาลมหาราช เมืองคอน จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562


รพ.มหาราช นครราชสีมา มอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 17 เพื่อออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาเดิม

publish: 2019-04-26 14:30:41

โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา มอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 17 เพื่อออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาเดิม นครชัยบุรินทร์


รวมพลังบุญสมทบทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ

publish: 2019-02-09 22:21:34

รวมพลังบุญคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำบุญปอยหลวงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สมทบทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ


โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จัดให้ความรู้เรื่องโรคกรดไหลย้อน ครั้งแรกในโคราช

publish: 2019-01-30 21:47:36

โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จัดให้ความรู้เรื่องโรคกรดไหลย้อน ครั้งแรกในโคราช