77JOWO News


รวมพลังบุญสมทบทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ

publish: 2019-02-09 22:21:34

รวมพลังบุญคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำบุญปอยหลวงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สมทบทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ


โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จัดให้ความรู้เรื่องโรคกรดไหลย้อน ครั้งแรกในโคราช

publish: 2019-01-30 21:47:36

โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จัดให้ความรู้เรื่องโรคกรดไหลย้อน ครั้งแรกในโคราช