77JOWO News


พระอาจารย์แดง เกจิดังเมืองกรุงเก่า ส่งมอบอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริก ศิลปินนักร้องร่วมงานเพียบ

publish: 2019-02-11 09:03:15

พระอาจารย์แดง เกจิดังเมืองกรุงเก่า ส่งมอบอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริก ศิลปินนักร้องร่วมงานเพียบ