77JOWO News


พัฒนาสังคมฯลำปางจัดแข่งกีฬาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่นักเรียนผู้สูงอายุ

publish: 2019-12-26 19:15:31

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว และโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบล จัดกิจกรรมโครงการ "นันทนาการสร้างสุขสำหรับกลุ่มบุคคลผู้สูงวัย" จัดงานการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ "แม่ยาวเกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562เกจิดังเทศน์ให้นักเรียนรุ่นเดอะฟังในโอกาสเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

publish: 2019-04-19 23:34:06

เกจิดังเทศน์ให้นักเรียน”รุ่นเดอะ”ฟังในโอกาสเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ


เน้นความสนุกสุขภาพแข็งแรงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในวัยชรา จบหลักสูตรรับใบประกาศได้เลยที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนากลาง โคราช

publish: 2019-03-07 19:07:50

ในปีนี้มีนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาจำนวน 47 คน โดย นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้


เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุจัดกิจกรรมนันทนาการ เปิดฟลอลีลาศคลายความเหงา บรรเทาความเครียด

publish: 2019-01-28 18:20:40

เทศบาลตำบลนาวงเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุจัดกิจกรรมนันทนาการ เปิดฟลอลีลาศคลายความเหงา บรรเทาความเครียด พัฒนาการเรียนรู้ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย รองรับการเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุ


คลิปเฮฮากีฬาผู้สูงอายุ อบต.หนองหญ้าปล้อง

publish: 2018-12-19 19:06:22

คลิปเฮฮากีฬาผู้สูงอายุ อบต.หนองหญ้าปล้อง


พม.กรุงเก่า เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 16 แห่งรองรับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมพัฒนาศักยภาพ และ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข (ชมคลิป)

publish: 2018-12-13 21:28:19

พม.กรุงเก่า เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 16 แห่งรองรับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมพัฒนาศักยภาพ และ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข


โรงไฟฟ้าบ้านเลน กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จับมือ เทศบาลตำบลบางปะอิน ขับเคลื่อน โรงเรียนผู้สูงอายุ สืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าพัฒนาชุมชน

publish: 2018-09-07 19:59:33

โรงไฟฟ้าบ้านเลน กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จับมือ เทศบาลตำบลบางปะอิน ขับเคลื่อน โรงเรียนผู้สูงอายุ สืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าพัฒนาชุมชน