77JOWO News


ประสานสิบทิศ!! “ส.ส.รงค์ บุญสวนขวัญ”รับประสานสิบทิศพัฒนาต่อยอดคลองป่ามะพร้าว-สู่เป้าหมายแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง

publish: 2020-01-27 22:01:11

ส.ส.เมืองคอนรับประสานสิบทิศพัฒนาต่อยอดคลองป่ามะพร้าว-สู่เป้าหมายตลาดน้ำแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกลางเมืองห่างศาลากลางเพียงแค่ 1 กม.เศษเท่านั้น