77JOWO News


นักวิ่งจากพิษณุโลก สุโขทัย แพร่ น่าน เชียงใหม่ 3,000 คน ร่วมเดิน-วิ่งการกุศลช่วยระดมทุนชื้อเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ ให้ ร.พ.ทองแสนขัน

publish: 2019-10-01 02:08:42

นักวิ่งจากพิษณุโลก สุโขทัย แพร่ น่าน เชียงใหม่ เกือบ 3,000 คน ร่วมเดิน-วิ่งการกุศลช่วยระดมทุนชื้อเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ให้โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์