77JOWO News


รองผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้ทุนส่วนตัวสนับสนุนเครื่องปั่นไฟส่องสว่างให้กู้ภัย

publish: 2019-06-28 17:49:37

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้ทุนส่วนตัวสนับสนุนเครื่องปั่นไฟส่องสว่างให้กู้ภัย


แบบนี้ซิน่ายกย่อง!! เจ้าของธุรกิจร้านอาหารดังย่าน บ่อวิน! จัดคอนเสริตนำรายได้ทั้งหมดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพมูลค่านับแสนบาท ส่งมอบให้มูลนิธิ

publish: 2019-02-10 20:20:21

แบบนี้ซิน่ายกย่อง!! เจ้าของธุรกิจร้านอาหารดังย่าน บ่อวิน!! จัดคอนเสริตนำรายได้ทั้งหมดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพมูลค่านับแสนบาท ส่งมอบให้มูลนิธิ!! เผยพ่อเคยป่วยหนัก หวังช่วยสังคม!!!