77JOWO News


กำนันตำบลบัวใหญ่โคราชใจดี ไถ่ชีวิตโคจำนวนเงิน 18,000 บาทก่อนส่งมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ หวังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

publish: 2019-08-14 17:28:21

กำนันตำบลบัวใหญ่โคราชใจดี ไถ่ชีวิตโคจำนวนเงิน 18,000 บาทก่อนส่งมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ หวังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น