77JOWO News


นักศึกษาหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง จัดกิจกรรม“เดินตามรอยพ่อ.เข้าเมืองกรุงเก่า.(คลิป)

publish: 2019-08-04 22:47:16

นักศึกษาหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง จัดกิจกรรม“เดินตามรอยพ่อ.เข้าเมืองกรุงเก่าเล่าเรื่องอดีต”


ประชาชนชาวปราจีนบุรีเชื้อสายไทย-จีนสวมเสื้อเหลืองกินเจ และร่วมเดินธูปขอพรถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงร.9(คลิป)

publish: 2018-10-14 12:45:43

ประชาชนชาวปราจีนบุรีเชื้อสายไทย-จีนสวมเสื้อเหลืองกินเจ และร่วมเดินธูปขอพรถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงร.9(คลิป)


มูลนิธิสว่างบำเพ็ญร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรีร่วมสืบสานวัฒนธรรมเทศกาลกินเจ(คลิป)

publish: 2018-10-09 12:32:04

มูลนิธิสว่างบำเพ็ญร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรีร่วมสืบสานวัฒนธรรมเทศกาลกินเจ(คลิป)


เชื่อมโยงสัมพันธ์ทางการค้า การท่องเที่ยว ไทย-จีนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงการค้า สินค้าแปรรูปจากไทยยังยอดฮิตสู่เมืองจีน

publish: 2018-09-22 21:47:54

เชื่อมโยงสัมพันธ์ทางการค้า การท่องเที่ยว ไทย-จีนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงการค้า สินค้าแปรรูปจากไทยยังยอดฮิตสู่เมืองจีน