77JOWO News


มุกดาหาร ไชเตสจับมือผู้นำท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย-ลาว ป้องกันลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

publish: 2019-09-27 12:24:57

มุกดาหาร – ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร (ไซเตส) จับมือผู้นำท้องถิ่นตามแนวชายระหว่างไทย – ลาว เพื่อป้องกันต่อต้านและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติตามแนวชายแดน