77JOWO News


เทศบาลตำบลเกาะคาลำปางเฝ้าระวังบ่อขยะ ร้างหลังเกิดไฟไหม้กองขยะหวั่นกระทบส่งผลปัญหาหมอกควัน

publish: 2019-02-09 22:19:07

เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะร้าง ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็น ที่กำจัดขยะศูนย์ ประสานงานด้านการบริหารจัดการขยะ ตั้งอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้าน บ้านเหล่าแม่ปูน หมู่ 7 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลเกาะคายังคงให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถดับเพลิงไปเฝ้าวังเกตุการณ์สถานการณไฟไหม้บ่อขยะหากพบลุ่มควันหรือการติดไฟให้ระดมฉีดน้ำดับทันทีเพื่อไม้ให้เกิดการลุกลาม